MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA


Służby SAR zajmują się ratowaniem każdej osoby która znalazła się w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu, bez względu na okoliczności. Zwalczają również zagrożenia związane z zanieczyszczeniem olejowym oraz chemicznym środowiska morskiego.


CENTRA I STACJE RATOWNICTWA  SAR 

Życzymy bezpiecznych rejsów

MDM.4U.COOL