W razie potrzeby skontaktuj się z odpowiednimi służbami.
Numer alarmowy - 112


https://policja.pl/    - POLICJA

Życzymy bezpieczeństwa

MDM

Marina Dla Motorowodniaków