„Większość ludzi tak szybko goni za przyjemnością,

 że przebiega obok niej”.